Heidi Ekholm-Talas - Yrittäjän ja perheiden asialla politiikassa Äiti Yrittää valtuustoon

Tuhotaanko Oulunkylässä ja Patolassa pientaloalueen asumisviihtyvyys?

Kaupunki kaavoittaa ahkerasti uusia alueita ja se on toki tarpeellista. Nyt kuitenkin tuntuu, että Oulunkylän ja Patolan osalta hommia tehdään osittain laput silmillä. Vai miltä kuulostaa kuusikerroksinen talo Patolan pientaloalueen vieressä eli joidenkin omakotitalojen takapihalla? Toinen päätön asia on liikennejärjestelyt. Patolan pientaloalueella on paljon lapsia. Nyt uusien kerrostalojen autojen kulkua on suunniteltu toteutettavaksi pientaloalueen läpi. Täysin älytön ajatus, joka tulee aiheuttamaan vaaratilanteita. Viheralueiden tuhoaminen pientaloalueelta ei myöskään lämmitä asukkaiden mieltä.

Patolan asukkaat ovat tehneet ansiokkaasti kaupunkisuunnitteluvirastolle kuuluvaa työtä ja ehdottaneet monia vaihtoehtoisia ajatuksia kaavoituksen osalta. Olen koostanut tähän muutamia tärkeitä pointteja, joita kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet toivottavasti miettivät tarkasti helmikuun kokouksessaan.

Patolan omakotitaloalueen (kortteliruutu 28) asukkailla on suuri huoli siitä, miten tätä Raide-Jokerin mukanaan tuomaa täydennysrakentamista aiotaan toteuttaa Käskynhaltijantiellä. Viheralueiden tuhoaminen tulee vaikuttamaan suuresti asumisviihtyisyyteen ja yksityisautoliikenteen määrän paisuminen alueella luo vaaratilanteita.

Asukkaiden huoli Patolan pientaloalueen viihtyisyydestä on aiheellinen

Asukkaat eivät hyväksy esitettyä Käskynhaltijantien ja sen ympäristön asemakaavan muutosta sen vähentäessä Käskynhaltijantien varressa olevan ja suojelukohteeksi määritellyn omakotialueen viihtyisyyttä ja terveellisyyttä muun muassa lisäämällä saasteiden ja melun määrää, vähentämällä alueen viihtyisyyttä sille sopimattomalla lisärakentamisella, vaarantamalla alueen turvallisuutta lisäämällä läpikulkuliikennettä, hävittämällä viheralueita ja muuttamalla alueen rakennuskulttuuriarvoja.

Lisärakentamisen pitää kunnioittaa alueen luonnetta

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää eikä saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Omakotialue on suojeltu. Sen rakennuskanta muodostuu suurelta osin 1950 -luvulta peräisin olevista rakennuksista, joita ympäröivät hoidetut pihat ja viheralueet.

Suojelualueelle sallitaan lisärakentaminen, mutta on selvää, että lisärakentamisella tässä tapauksessa tarkoitetaan alueen luonteeseen ja pienrakentamiseen sopivaa rakentamista, joka ottaa nimenomaan huomioon myös alueen viherarvot. Nyt suunnitelmissa on täysin omakotialueelle sopimaton tiivis kerrostalorakentaminen, joka mitätöi käytännössä alueen suojelupäätöksen merkityksen.

Pieni alue halutaan ahtaa täyteen ja tuhota viheralueet

Alueelle on tulossa useita 6- ja jopa 8-kerroksisia kerrostaloja välittömästi Käskynhaltijantien reunaan. Kysymys on sadoista, jopa tuhansista uusista asukkaista, heidän asumisestaan, kulkemisestaan ja liikenteen järjestämisestä noin yhden kilometrin mittaiselle alueelle. Raide-Jokerin rakentaminen ei ratkaise asukkaiden liikennöintiongelmia kuin niiden osalta, jotka käyttävät poikittaisliikennettä. On selvää, että autoilun määrä alueella lisääntyy samassa suhteessa kuin asukkaiden määrä alueella eli kaksin- tai kolminkertaistuu. Se merkitsee vastaavaa ilmansaasteiden ja melun kasvamista alueelle itse raidejokerista aiheutuvan melun lisäksi.

Koska nykyiset viheralueet Käskynhaltijantiellä Kivipadontien risteyksestä itään päin hävitetään 350 metrin matkalta molemmin puolin ja tilalle rakennetaan massiivisesti II-III kerroksia rivitaloja Patolan puolelle välittömästi kiinni olemassa oleviin omakotitalotontteihin ja VI-kerroksisia taloja Oulunkylän puolelle, vastustamme tällaista rakentamista tässä nimenomaisessa kohdassa.

Jos lisärakentaminen kuitenkin toteutuu, ehdotamme, että Käskynhaltijantien Patolan puoleisen omakotitaloalueen kerrosmäärä rajoittuu kahteen kerrokseen ja Oulunkylän puoleinen kerrostalojen kerrosten määrä rajoittuu korkeintaan neljään kerrokseen. Emme halua massiivista betonielementtimuuria nykyisen mahtavan viheralueen tilalle. Korkeat kerrostalot varjostavat pientaloaluetta merkittävästi.

Korttelin 28300 eteläosaan suunniteltujen tonttien ajoyhteys

Asemakaavaehdotuksesta ilmenee, että uusille kerrostaloalueille on suunniteltu kauttakulkuliikenne niin, että se huomattavalta osin kulkee omakotialueen kautta. Kivipadontien länsipuoliselle alueelle liikenne kulkee kerrostaloille suoraan Kivipadontieltä. Ilmeisesti omakotialueen viherkaistan kapeudesta johtuen liikenne tälle omakotialueen kerrostaloille on suunniteltu kulkemaan osin Kivipadontien-Oppipojantien- Oppipojankujan ja Kisällitien kautta kulkevan ”lenkin” kautta. Ainoastaan suunnitellulle 8 -kerroksiselle kerrostalolle alueen itäpuolella liikenne ilmeisesti kulkee erillisen tien kautta. Liikenteen epätarkoituksenmukainen ja monimutkainen järjestäminen omakotialueen kautta on seurausta koko rakentamisen sijoittamisesta liian pienelle viherkaistalle, johon ei ole mahdollista enää saada mahtumaan omia kulkuväyliä. Siten se on osoituksena koko rakentamiseen liittyvästä suunnittelemattomuudesta ja pakonomaisesta ahtamisesta.

Kerrostalojen pysäköinti pientaloalueen kapeille kaduille

Ei ole vastuullista  suunnittelua tuoda uusien, naapureitaan suurempien rakennusten liikenne olemassa olevan pientaloalueen katuverkon kautta. Aivan kestämätöntä on keskittää näiden talojen pysäköinti pientaloalueen kapeille kaduille, joita ei ole mitoitettu pitkäaikaiseen autojen säilytykseen. Pientaloalueen autot pysäköidään nykyisin lähes poikkeuksetta tonteille, ei kadun varteen. Myös näiden talojen pysäköinti on osoitettava tonteille. Suunniteltu järjestely on kestämätön myös uusien talojen osoitteiston kannalta. Talot ovat Käskynhaltijantien varrella ja niiden osoitteeksi voidaan antaa vain Käskynhaltijantie. Kun näin on, on niille myös voitava ajaa Käskynhaltijantieltä. Miten muuten taxit, inva- ja ambulanssikuljetukset tai vaikkapa ruokakaupan kotiinkuljetuspalvelut löytävät perille?

Lasten turvallisuus vaarantuu liikenteen johdosta

Liikenneturvallisuuden kannalta liikenteen ohjaaminen omakotialueen läpi on myös vaarallista ottaen huomioon, että omakotialueella on paljon lapsiperheitä, joiden lapset kulkevat kyseessä olevilla teillä säännöllisesti sekä Oulunkylän kouluihin että päiväkoteihin ja harrastuksiin. Kasvavan asukasmäärän tarvitsemat palvelut tulevat lisääntymään oleellisesti. Mihin on ajateltu sijoittaa alueelle muuttavien perheiden lapset päivähoitoon ja kouluun? Päivähoitopaikat alueella ovat jo nyt täysin riittämättömät ja koulun luokkakoot ovat jo äärimmilleen vietyjä.

Toivon päättäjiltä vastuullisuutta ja kunnioitusta alueen asukkaita kohtaan päättäessään Oulunkylän ja Patolan kaavoituksesta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän ernolipsanen kuva
Niko Lipsanen

Kerrostalojen rakentaminen Töölöön muutti siellä sijainneen pientaloalueen luonnetta radikaalisti "sille sopimattomalla lisärakentamisella", hävitti viheralueita ja muutti alueen rakennuskulttuuriarvoja:

http://www.hel.fi/hel2/kaumuseo/panoraamat/toolo/t...

Mutta sellaista se on. Kaupunki kehittyy ja tiivistyy ja se tarkoittaa usein sitä, että alueiden luonne muuttuu.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Terveisiä täältä Patolasta Hirsipadontieltä. Minä lähetin kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan viestin vuosi sitten:

"Hei,

Asiani koskee Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaavaa 2014-015008, johon liittyen on julkaistu kaavaluonnos 1.3.2016. Tämä on kaavaluonnokseen liittyvä kirjallinen mielipide, jonka ilmaisemisen määräajaksi on ilmoitettu 31.3.

Hirsipadontiellä kaava-alueen välittömässä läheisyydessä asuvana ihmisenä pidän kaavaluonnosta suorastaan välttämättömänä piristysruiskeena alueen nykytilan huomioon ottaen. Tällä hetkellä järkevän kävelymatkan päässä ei ole patolalaisille minkäänlaisia kaupallisia palveluita, mikä ohjaa
suuren osan asukkaista yksityisautoilemaan tai ajelemaan kahden pysäkin bussimatkoja Oulunkylän tai Maunulan aluekeskuksiin, mikä ei ole millään mittarilla järkevää. Liiketilojen rakentaminen alueelle tulisi suorastaan taivaan lahjana.

Kaupalliset palvelut tarvitsevat kannattaakseen ympärilleen myös tiivistä asutusta, joten sitä suuremmalla syyllä ainakaan nyt luonnostellusta asemakaavasta ei ole yhtään varaa tinkiä. Pikemminkin olisi syytä miettiä, josko Käskynhaltijantien varren asutusta olisi mahdollista tehostaa
vielä ehdotetustakin esimerkiksi rakentamalla paikalle umpikortteleita. Ei tule antaa tuumaakaan periksi niille, jotka tulevat vaatimaan asemakaavan madaltamista tai väljentämistä, kuten tapahtui Mäkitorpantien uuden kerrostalon, Hirsipadontien alueen uuden asemakaavan tai Risupadontien
kulmauksen tapauksessa. Alueen kaavoitusta on sabotoitu jääräpäisten kaupunginosayhdistysten toimesta jo riittävästi, ja olisi jo aikakin, että otetaan tiiviillä rakentamisella vahinko takaisin."

Tähän ei ole vielä paljonkaan lisättävää. Minä olen valinnut asuinpaikakseni Kehä I:n sisäpuolisen Helsingin, koska haluan asua lähellä palveluita. Valitettavasti tällä hetkellä edes ylimmän tulodesiilin liksoilla ei sinkulla ole varaa kaksioon juuri Oulunkylää lähempää kantakaupunkia, joten siihen on sitten tyytyminen. Samalla etäisyydellä olevat muut lähiöt eivät nimittäin ole yhtään sen kummempia, paitsi että niissä on huonommat joukkoliikenneyhteydet, etenkin kun Raide-Jokeri alkaa kohta liikennöidä. Lopetan piikkinä lihassa olemisen jos satun voittamaan esimerkiksi lotosta kelvolliseen kaupunkikämppään tällä hetkellä vaadittavat 350 000 euroa, jonka jälkeen muutan ratikkavyöhykkeelle pöhisemään ja elän elämäni onnellisena loppuun asti.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

Joku kartta olisi ollut selventävä.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Tuulivoimapuisto toisi viihtyvyyttä ja piristystä maisemaan.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Kaupungin rakennetta on tiivistettävä ja lisää asunotoja on rakennettava. Jos haluaa elää maaseutumaisesti, on paras muuttaa Espooseen tai Klaukkalaan. Metsiköt kaupungissa nostavat asuntojen vuokria ja hintoja, ja haittaavat koko Suomen talouden kehitystä.

Voit vaikuttaa äänestämällä Paavo Väyrystä, joka on ohjelmassaan pysäyttämässä Helsingin ja pääkaupunkiseudun rakentamisen kokonaan.

Käyttäjän teitvil1 kuva
Ville Teittinen

Oulunkyläläisenä ja expatolalaisena pidän kaavaehdotusta hyvänä. Aikanaan bussijokeriakin vastustettiin, mutta niin vaan se paransi kaupunginosamme yhteyksiä eivätkä pelot täyttyneet. Patolassa asuimme 7 vuotta ja siellä oli aivan surkeat palvelut (lukuunottamatta päiväkoti Majavaa, joka oli huippu) - näkihän sen toki asuntojen hinnoistakin.Kunnon talot autoteitä vasten tuovat sisemmäs rauhaa ja levollisuutta - vaikkapa samaan tapaan kuin Töölössä. Toivottavasti valtuustoon pääsevät saavat tiivistymistä myös Ågelin keskustan suunnalla, missä nykyään asumme.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Itsekin asun jääradan vieressä Hirsipadontiellä ja mielestäni alueelle ei tulisi rakentaa yhtään taloa, ei kerrostaloa, eikä rivi- tai omakotitaloja. Yleensäkään Helsingin alueelle ei pitäisi enää rakentaa lainkaan taloja. Mutta jos vanhoja kaksi-kolmekerroksisia taloja joudutaan purkamaan, niin niiden tilalle voitaisiin rakentaa korkeampia taloja ja saada näin aikaan enemmän asuntoja. Mutta yhtään maapinta-alaa ei tulisi enää ottaa rakennuskäyttöön.

Heti Kehä 3:sen takaa löytyy valtavia maa-alueita, joihin voisi rakentaa vaikka kuinka paljon. Ja juuri nämä maat tulisi ottaa rakennuskäyttöön.

Käyttäjän SamiNiemel kuva
Sami Niemelä

Terveisiä täältä Oulunkylästä. Kaavalla ei todellakaan tuhota yhtään mitään. Ymmärrän että muutos pelottaa mutta raide-Jokerin tuoma tiivistys tuo osaltaan tänne massaa ylläpitämään parempia palveluita. Muutenkin omasta mielestäni täällä olisi tiivistys paikallaan monessa kohtaa. Erinomaista myös että vanhempia matalia ja tehottomia asuin- ja yrityskäytössä olevia taloja puretaan Jokerin varrelta. Kehitys kehittyy ja tännekin saadaan sen myötä parempia palveluita ja elävämpi esikaupunkia!

Käyttäjän ilkkakudjoi kuva
Ilkka Kudjoi

Moi,

Minäkin haluan lisätä oulunkyläläisenä ja entisenä patolalaisena eriävän mielipiteen. Uudet talot ovat tervetulleita, parantavat alueen palveluita, hillitsevät Käskynhaltijantien liikennettä ja torjuvat melua. Kyllä tiivistyskaavalle!

Käyttäjän ilkkakudjoi kuva
Ilkka Kudjoi

Moi,

Minäkin haluan muutaman muun kommentoijan tavoin jättää eriävän mielipiteeni oulunkyläläisenä ja entisenä patolalaisena. Uudet talot tuovat mukanaan uusia palveluita, hillitsevät Käskynhaltijantien liikennettä ja torjuvat melua. Kyllä tiivistyskaavalle!

Käyttäjän heidiekholmtalas kuva
Heidi Ekholm-Talas

Kiitos kommenteista. Kuten kirjoituksessa mainitsen kaavoitusta pitääkin olla, mutta järki päässä. Jos olet rakentanut omakotitalon omakotialueelle tai ostanut sieltä talon ei odotusarvona ole saada 6-8 kerroksista taloa takapihalle. Tärkein pointti tässä on kuitenkin liikennejärjestelyt. Kaikki, jotka Patolassa ovat kävelleet pientaloalueen kaduilla ymmärtävät toivottavasti sen, että jos niille pikkukaduille tuodaan uudisrakennusten liikenne on tilanne vaarallinen ja sietämätön. Eikö nykyisillä asukkailla ole oikeutta odottaa, että omakotitalon portin edessä ei tarvitse koko ajan olla varuillaan liikenteen takia?

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Alue on ensisijaisesti Raide-Jokerin varrella. Se, että siellä tällä hetkellä on pientaloja, on kallisarvoisen rakennusmaan haaskausta. Helsinki tarvitsee paljon lisää asuntoja etenkin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, ja tässä on kyseessä juuri sellainen kohde. Tuo 6 kerrostakin on aivan liian vähän alueen sijainti huomioon ottaen.

Käyttäjän ilkkakudjoi kuva
Ilkka Kudjoi

Moi,

Minäkin haluan esittää eriävän mielipiteeni nykyisenä oulunkyläläisenä ja entisenä patolalaisena. Mielestäni ehdotettu kaavamuutos on mainio, uudet talot tuovat alueelle lisää palveluita, hillitsevät Käskynhaltijantien ajonopeuksia ja torjuvat myös melua. Eiköhän lisäautot mahdu asuntokaduille, ei tuo millään tavalla poikkeuksellinen tilanne. Asuessani tovin myös Länsi-Helsingissä Reimarlan Rakentajantiellä, oli liikenne tuolle pienelle kerrostaloalueelle järjestetty Kolkkapojantien kautta. Kolkkapojantie on täynnä omakotitaloja, ja omakotitalot sekä kerrostalot ovat olleet sulassa sovussa jo 1970 luvulta lähtien. Kyllä kiitos tiivistyskaavalle, hyvää se tekee omakotitaloasukeillekin!

Käyttäjän ilkkakudjoi kuva
Ilkka Kudjoi

Moi,

Minäkin haluan esittää eriävän mielipiteeni nykyisenä oulunkyläläisenä ja entisenä patolalaisena. Mielestäni ehdotettu kaavamuutos on mainio, uudet talot tuovat alueelle lisää palveluita, hillitsevät Käskynhaltijantien ajonopeuksia ja torjuvat myös melua. Eiköhän lisäautot mahdu asuntokaduille, ei tuo ole millään tavalla poikkeuksellinen tilanne. Asuessani tovin myös Länsi-Helsingissä Reimarlan Rakentajantiellä, oli liikenne tuolle pienelle kerrostaloalueelle järjestetty omakotitaloasujien Kolkkapojantien kautta. Tuolla omakotitalot sekä kerrostalot ovat olleet sulassa sovussa jo 1970 luvulta lähtien. Kyllä kiitos tiivistyskaavalle, hyvää se tekee omakotitaloasukeillekin!

Käyttäjän JormaLaakkonen kuva
Jorma Laakkonen

Patolan asukkaana mielestäni Käskynhaltijantien kaavaluonnoksen suurimmat ongelmat liittyvät liikennejärjestelyihin. Suunnitelman mukaan uusien kerrostalojen tonttiliikenne ohjataan ahtaita sivukatuja pitkin takakautta pientaloalueiden läpi. Luonnollisin ratkaisu olisi järjestää tonttiliikenne suoraan Käskynhaltijantieltä kerrostalojen pysäköintipaikoille.

Lisäksi kaavaluonnoksessa esitetyt rakentamissuunnitelmat ovat mielestäni liian massiivisia ja esitetyt kerrostalot ovat liian korkeita suhteessa ympäristöön. Käskynhaltijantien pohjoispuolella kerrosmäärä tulisi rajoittaa kolmeen ja eteläpuolella neljään kerrokseen.

Asuntoja tarvitaan ja liiketilatkin ovat tervetulleita alueelle mutta pidetään mittakaava kohtuullisena.

Käyttäjän ilkkakudjoi kuva
Ilkka Kudjoi

Moi

Öh, anteeksi moninkertainen kommentoinini. Halu kommentoida oli suuri, mutta ne menivätkin moderointijonoon. Anteeksi!

Toimituksen poiminnat